O nás

SAFINA SLOVAKIA , spol. s r. o. je spolocnost s dlhorocnou tradíciou v oblasti spracovania drahých a iných neželezných kovov. Technologicky je možné cinnost spolocnosti rozdelit na výkup materiálov a odpadov s obsahom drahých a neželezných kovov, ich rafináciu a následne na výrobu širokého sortimentu výrobkov obsahujúcich drahé kovy, predovšetkým Au, Ag, Pt, Pd a Rh. Safina Slovakia má na zaciatku 21. storocia významný vplyv a pôsobnost na trhu strednej a východnej Európy a úspešne rozvíja svoje obchodné aktivity na trhoch EÚ, Severnej Ameriky, Ázie a Ruskej Federácie.

Produkty a služby pre obcanov Produkty na dalšie spracovanie

Produkty a služby pre obcanov

 • Investicné zlato

  Vo financnom svete je zlato a striebro cenené najmä pre svoju stálu a trvalú hodnotu, ktorá osvedcuje v dobe, ked ostatné formy majetku strácajú svoju hodnotu. Nákup investicného zlata a rýdzeho striebra je rozumný a bezpecný spôsob ochrany financných prostriedkov. Investicné zlato a rýdze striebro ponúkame v rôznych hmotnostiach. Investicné zlato a rýdze striebro môžete zakúpit na našich predajniach v Bratislave, Košiciach, Banskej Bystrici a Žiline.

 • Výkup zlata a iných drahých kovov

  V rámci služieb výkupu drahých kovov ponúkame výkup zlata, výkup striebra, výkup platiny, výkup paládia, výkup rhodia. Cena zlata a ostatných drahých kovov závisí od trhovej situácie. Aktuálne výkupné ceny komodít nájdete po kliknutí na odkaz. Túto službu ponúkame našim zákazníkom na všetkých našich pobockách, t. j. v Bratislave, v Žiline, v Banskej Bystrici a v Košiciach.

 • Výkup odpadu s obsahom drahých kovov

  Výkup odpadu s obsahom drahých kovov pomáha chránit životné prostredie. Vykupujeme elektrické zariadenia, výpoctovú techniku,elektrokontakty s obsahom drahých kovov, auto katalyzátory, priemyselne katalyzatory s obsahom drahých kovov, fotomateriály, zlomky klenotov, laboratórny riad s obsahom Pt-Rh, mince, dentálny odpad, klenotnícky odpad.

Produkty na dalšie spracovanie

 • Priemyselné zliatiny drahých kovov

  Priemyselná oblast zahrnuje širokú škálu zliatinových produktov z drahých kovov. Našim zákazníkom ponúkame rôzne druhy súciastok ako strieborné pájky, kontakty pre elektrotechniku, laboratórne náradie z platiny, výrobky z neželezných kovov.

 • Chemikálie s obsahom drahých kovov

  V rôznych oblastiach výroby sú potrebné chemikálie s obsahom drahých kovov. V rámci našich služieb ponúkame chemické zlúceniny striebra, chemické zlúceniny zlata, chemické zlúceniny platinových kovov, roztoky pre galvaniku a katalizátory.

 • Dentálne produkty

  Spolocnost Safina je výrobcom a dodávatelom kvalitných produktov pre dentálnu oblast. V sortimente nájdete rôzne zliatiny 22, 20 a 16 karátových zlatých dentálnych zliatin, amalgámy, zlatoplatinové, zlatopaládiové, striebropaládiové, strieborné a chromkobaltové dentálne zliatiny.

 • Výroba materiálov pre klenotníkov

  Výkup odpadu s obsahom drahých kovov pomáha chránit životné prostredie. Vykupujeme elektrické zariadenia, výpoctovú techniku,elektrokontakty s obsahom drahých kovov, auto katalyzátory, priemyselne katalyzatory s obsahom drahých kovov, fotomateriály, zlomky klenotov, laboratórny riad s obsahom Pt-Rh, mince, dentálny odpad, klenotnícky odpad.

--rightnav--