O ns

SAFINA SLOVAKIA , spol. s r. o. je spolocnost s dlhorocnou tradciou v oblasti spracovania drahch a inch neeleznch kovov. Technologicky je mon cinnost spolocnosti rozdelit na vkup materilov a odpadov s obsahom drahch a neeleznch kovov, ich rafinciu a nsledne na vrobu irokho sortimentu vrobkov obsahujcich drah kovy, predovetkm Au, Ag, Pt, Pd a Rh. Safina Slovakia m na zaciatku 21. storocia vznamn vplyv a psobnost na trhu strednej a vchodnej Eurpy a spene rozvja svoje obchodn aktivity na trhoch E, Severnej Ameriky, zie a Ruskej Federcie.

Produkty a sluby pre obcanov Produkty na dalie spracovanie

Produkty a sluby pre obcanov

 • Investicn zlato

  Vo financnom svete je zlato a striebro cenen najm pre svoju stlu a trval hodnotu, ktor osvedcuje v dobe, ked ostatn formy majetku strcaj svoju hodnotu. Nkup investicnho zlata a rdzeho striebra je rozumn a bezpecn spsob ochrany financnch prostriedkov. Investicn zlato a rdze striebro ponkame v rznych hmotnostiach. Investicn zlato a rdze striebro mete zakpit na naich predajniach v Bratislave, Koiciach, Banskej Bystrici a iline.

 • Vkup zlata a inch drahch kovov

  V rmci sluieb vkupu drahch kovov ponkame vkup zlata, vkup striebra, vkup platiny, vkup paldia, vkup rhodia. Cena zlata a ostatnch drahch kovov zvis od trhovej situcie. Aktulne vkupn ceny komodt njdete po kliknut na odkaz. Tto slubu ponkame naim zkaznkom na vetkch naich pobockch, t. j. v Bratislave, v iline, v Banskej Bystrici a v Koiciach.

 • Vkup odpadu s obsahom drahch kovov

  Vkup odpadu s obsahom drahch kovov pomha chrnit ivotn prostredie. Vykupujeme elektrick zariadenia, vpoctov techniku,elektrokontakty sobsahom drahch kovov, auto katalyztory, priemyselne katalyzatory sobsahom drahch kovov, fotomaterily, zlomky klenotov, laboratrny riad sobsahom Pt-Rh, mince, dentlny odpad, klenotncky odpad.

Produkty na dalie spracovanie

 • Priemyseln zliatiny drahch kovov

  Priemyseln oblast zahrnuje irok klu zliatinovch produktov z drahch kovov. Naim zkaznkom ponkame rzne druhy sciastok ako strieborn pjky, kontakty pre elektrotechniku, laboratrne nradie z platiny, vrobky z neeleznch kovov.

 • Chemiklie s obsahom drahch kovov

  V rznych oblastiach vroby s potrebn chemiklie s obsahom drahch kovov. V rmci naich sluieb ponkame chemick zlceniny striebra, chemick zlceniny zlata, chemick zlceniny platinovch kovov, roztoky pre galvaniku a kataliztory.

 • Dentlne produkty

  Spolocnost Safina je vrobcom a dodvatelom kvalitnch produktov pre dentlnu oblast. V sortimente njdete rzne zliatiny 22, 20 a 16 kartovch zlatch dentlnych zliatin, amalgmy, zlatoplatinov, zlatopaldiov, striebropaldiov, strieborn a chromkobaltov dentlne zliatiny.

 • Vroba materilov pre klenotnkov

  Vkup odpadu s obsahom drahch kovov pomha chrnit ivotn prostredie. Vykupujeme elektrick zariadenia, vpoctov techniku,elektrokontakty s obsahom drahch kovov, auto katalyztory, priemyselne katalyzatory s obsahom drahch kovov, fotomaterily, zlomky klenotov, laboratrny riad s obsahom Pt-Rh, mince, dentlny odpad, klenotncky odpad.

--rightnav--